Edycja 2018

Kim jesteś, człowieku XXI wieku?
Współczesna problematyka antropologiczna

Schronisko PTTK im. Wł. Orkana na Turbaczu 1283 m n.p.m. (Gorce)
29 czerwca – 1 lipca 2018 r.

„Człowiek jest tylko mocny w stosunku do drugiego człowieka w pyskówkach i przekomarzankach. Często opiera swoją wartość na materii, która jest – a w górach to najlepiej widać, tylko tymczasowa. Zresztą tak samo jak i człowiek.” – Tomasz „Czapkins” Mackiewicz

„Człowiek to taka dziwna istota, która zawsze chce czegoś więcej. Nie wystarcza mu to, że ma gdzie spać, co jeść, kochającą rodzinę i uporządkowane życie.” – Marek Kamiński

Karol Wojtyła postawił tezę, iż współczesność jest „czasem wielkiego sporu o człowieka, sporu o sam sens jego istnienia, a przez to samo o naturę i znaczenie jego bytu”1. Można by zapytać, czy kiedykolwiek było inaczej? Wszak zgodnie ze wskazówkami chociażby I. Kanta2, M. Schelera, a wreszcie iWojtyły, człowiek stanowi sam dla siebie nie tylko jedno z pytań, jeden z problemów, ale zarazem warunek wszelkiego doświadczenia pytajności i problematyczności, tak, iż pytanie człowieka o człowieka jawi się poniekąd jako pytanie ludzkie par excellence, gdyż jego podmiot, treść i horyzont są właściwie tym samym, a pluralizmu prób mierzenia się z tymże pytaniem nigdy nie brakowało. A jednak pytanie to jest i musi być stawiane nieustannie na nowo; po pierwsze dlatego, że okoliczności czasowo-historyczne odsłaniają co rusz nowe jego odcienie; po drugie – być może najważniejsze – ostatecznie każdy człowiek sam musi zmierzyć się ze sobą i wyzwaniem własnego bytu i egzystencji, wreszcie sam status tegoż pytania i spectrum możliwych odpowiedzi, czy też sposobów jego potraktowania, nie tylko że nie jest zamknięty i się zmienia i poszerza, ale pozostaje fundamentalnie nieoczywisty. I to być może właśnie „dzisiaj” jest ono jeszcze bardziej konieczne niż kiedykolwiek, wszak prorocze okazały i nadal okazują się słowa Schelera, stanowiące diagnozę, a zarazem wskazujące kierunek poszukiwania remedium: „[…] biorąc pod uwagę całą znaną nam historię, [poczucie] własnej problematyczności człowieka osiągnęło współcześnie maksimum. W chwili, w której człowiek przyznał się do tego, że ścisłej wiedzy o tym, czym jest, ma mniej niż kiedykolwiek i bardziej przeraża go brak odpowiedzi na tę kwestię, zdaje się znowu wstępować w niego odwaga prawdomówności [skłaniająca do] postawienia tej istotnościowej kwestii na nowo, bez powszechnie dotychczas przyjętego, całkowicie połowicznie lub świadomego włączania [jej] w teologiczną, filozoficzną i przyrodniczą tradycję, oraz rozwinięcia, na podstawie ogromnych skarbów wiedzy szczegółowej, stanowiącej dorobek różnych nauk o człowieku, nowej postaci jego świadomości i wyobrażenia o sobie samym”. A to wszystko w kontekście „sporu o istnienie człowieka”6 (sic!), z zachowaniem całej radykalności i aporetyczności tegoż określenia naszego hic et nunc.

Profil konferencji i proponowanej tematyki jest jak najbardziej filozoficzny i interdyscyplinarny – filozoficzny w najszerszym możliwym rozumieniu, zarówno merytorycznym jak i metodologicznym. Interdyscyplinarny, gdyż w człowieku i filozofowaniu przecinają się wszystkie dziedziny ludzkiej wiedzy, nauki i działalności. Dlatego też do udziału zapraszamy każdego, komu kwestia jego własnego i z innymi współdzielonego człowieczeństwa nie jest obojętna.

Tegoroczna konferencja będzie miała charakter w znacznej mierze seminaryjny. Planujemy maksymalnie 10-12 wystąpień po 20-30 minut każde, które zaprezentują różnorodne możliwości podejścia do tytułowego zagadnienia i sporą dawkę dyskusji wokół każdego z referatów. W związku z tym rezerwujemy sobie prawo do selekcji zgłoszonych referatów.

Przykładowe zakresy problemowe:

 • transhumanizm, biotechnologia i „człowiek” bioniczny etc.
 • współczesne koncepcje człowieka a neuronauki
 • współczesne oblicza sporów bioetycznych
 • kwestia aktualności religijnych i klasycznych filozoficznych koncepcji człowieka
 • problematyka natury ludzkiej, w tym problematyka płci/płciowości
 • idee praw człowieka; kwestia wolności, wolnej woli, racjonalności etc.
 • miejsce science, humanities i filozofii we współczesnej antropologii
 • problem psychofizyczny (mind-body problem)
 • społeczno-polityczne wymiary bytowania człowieka
 • człowieczeństwo w kontekście wielokulturowym, wieloetnicznym, wielorasowym etc.

Lista ta nie jest w żadnym razie zamknięta. Jesteśmy otwarci na wszelkie Wasze propozycje.

 

Proponowane trasy górskie:

 • DZIEŃ I
  Klikuszowa – Łapsowa – Bukowina Obidowska – Bukowina Miejska – Wisielakówka – Schronisko PTTK Turbacz
  Odległość: 12,5 km
  Czas przejścia: ok. 4,5 h
  Przewyższenie: ↑ 707 m, ↓ 105 m
 • DZIEŃ II
  Schronisko PTTK Turbacz – Wisielakówka – Bukowina Miejska – Bukowina Obidowska – Obidowa – Stare Wierchy – Obidowiec – Schronisko PTTK Trubacz
  Odległość: 16,5 km
  Czas przejścia: ok 5,5 h
  Przewyższenie: ↑ 670 m, ↓ 669 m
  (lub: wycieczka na Gorc Troszacki)
 • DZIEŃ III
  Schronisko PTTK Turbacz – Bukowina Waksmundzka – Nowy Targ Oleksówki – Nowy Targ
  Odległość: 12 km
  Czas przejścia: ok. 3 h
  Przewyższenie: ↓ ok. 700 m
 • Więcej informacji: mapa-turystyczna.pl

Organizatorzy zapewniają:

 • opiekę wykwalifikowanego przewodnika górskiego;
 • rezerwację miejsca noclegowego w schronisku;

Uczestnicy opłacają we własnym zakresie:

 • usługę przewodnicką (ok. 40 zł/osobę);
 • dojazd (przed konferencją będą ustalone punkty zbiórki i podane do wiadomości uczestników);
 • nocleg (ok. 80 zł/osobę za 2 noclegi z pościelą);
 • wyżywienie;

Zgłoszenia:

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: gorskie.filozofowanie@gmail.com
Strona internetowa konferencji: http://gorska.filozofia.net.pl

Wszelkie dodatkowe informacje:

 • Michał Płóciennik (AJD), tel. 664-996-389

Czas na wystąpienie: ok. 20-30 minut
Deadline: na zgłoszenia czekamy do 10 czerwca (w przypadku biernych uczestników decyduje kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo mają uczestnicy czynni – z referatami, których referaty zostaną zakwalifikowane)

Udział w konferencji jest bezpłatny
Zachęcamy zarówno do czynnego jak i biernego udziału w konferencji

Dla najlepszych referentów przewidujemy możliwość publikacji w 5-punktowym czasopiśmie naukowym „Filozofia. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”.

Organizatorzy:

 • dr hab. prof. AJD Maciej Woźniczka
 • mgr Michał Płóciennik (AJD)
 • lic. Damian Nowak (AJD)
 • Koło Naukowe Filozofów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie