Oblicza tolerancji

W imieniu Kół Naukowych KNF.UJD i Eranos.UJD mam zaszczyt zaprosić Was do udziału w III edycji konferencji z serii Oblicza, tym razem poświęconej szeroko rozumianej tolerancji. Konferencja odbędzie się 17 – 18 czerwca. Udział w konferencji jest darmowy zarówno dla osób, które by chciały wygłosić referat jak i tych, którzy chcieli by tylko wysłuchać toczących się dyskusji. Dla osób, które by chciały wystąpić na naszej konferencji termin nadsyłania abstraktów to 07 czerwca do godziny 23:59. Serdecznie zapraszamy.

Problem szeroko rozumianej tolerancji, jest od kilku lat jednym z najczęstszych tematów tzw. debaty publicznej, nie tylko w Polsce. Częste manifestacje, debaty itp. nie dają żadnych konstruktywnych odpowiedzi, a problem ten nierzadko jest jedynie elementem walki politycznej, w której nie liczą się fakty, a jedynie interes partyjny. Częste manifestacje i publiczne przepychanki, podnoszą jedynie, te same pozbawione treści hasła i nie przybliżają w żaden sposób do prawdy, brakuje zaś merytorycznej i naukowej debaty ze wzajemnym szacunkiem. Dużą trudnością w porozumieniu, jest kwestia samego pojęcia tolerancji i toczącego się wokół niego sporu. Obecnie częstym zjawiskiem jest dostosowywanie znaczenia tego pojęcia do partykularnych potrzeb jednej tylko grupy. Przez to sama idea tolerancji mimo, że szlachetna tzn. polegająca na poszanowaniu czyjś poglądów, wierzeń itp. przybiera zazwyczaj formę agresywnej ideologii, która chce wymusić na każdym człowieku wyznawanie jednych i tych samych wartości bez słowa krytyki, czy zniszczenie prawdziwego znaczenia pojęcia tolerancji. Dlatego też Koło Naukowe Filozofów UJD wraz z Kołem Naukowym Filozofów, Socjologów, Psychologów ERANOS mają zaszczyt zaprosić na III Interdyscyplinarną Konferencję Naukową z serii „Oblicza” tym razem poświęconą szeroko rozumianym granicą tolerancji. Zależy nam na ukazaniu złożoności tego zagadnienia, przedstawieniu blasków i cieni problemów z nim związanych. Mamy nadzieje, że nasza konferencja będzie nowoczesną platformą porozumienia i przybliży nas do prawdy, a także pozwoli zrozumieć lepiej argumenty każdej ze stron.

Jako, że konferencja jest darmowa organizatorzy zastrzegają sobie możliwość selekcji abstraktów.

Komitet Naukowy:

  • dr hab. Maciej Woźniczka prof. UJD
  • dr Sebastian Gałecki

Pobierz formularz zgłoszeniowy