Być wierzącym filozofem – paradoks czy sprzeczność?

Koło Naukowe Filozofów UJD ma zaszczyt zaprosić członków koła, wykładowców, studentów oraz sympatyków naszego koła na pierwsze w tym semestrze spotkanie. Prelekcję pod tytułem „Być wierzącym (chrześcijańskim) filozofem – paradoks czy sprzeczność? (Nie-)osobiste zamyślenia w 20. rocznicę Encykliki Fides et ratio Jana Pawła II” wygłosi opiekun koła mgr Michał Płóciennik. Spotkanie odbędzie się 28 listopada 2018 r. (środa), o godz. 17:00 w sali 306 (III piętro) budynku Wydziału Filologiczno-Historycznego UJD, przy al. Armii Krajowej 36a.

Do zobaczenia!

Zachęcamy do przeczytania abstraktu spotkania oraz wysłuchania osobistego zaproszenia prelegenta:

Prelegent zaprasza na swoje wystąpienie pod tytułem „Być wierzącym (chrześcijańskim) filozofem – paradoks czy sprzeczność? (Nie-)osobiste zamyślenia w 20. rocznicę Encykliki Fides et ratio Jana Pawła II”.Spotkanie odbędzie się 28 listopada 2018 r. (środa), o godz. 17:00 w sali 306 (III piętro) budynku Wydziału Filologiczno-Historycznego UJD, przy al. Armii Krajowej 36a.

Gepostet von Koło Naukowe Filozofów UJD am Freitag, 23. November 2018

Konspekt:

W swoim przedłożeniu chciałbym spróbować zrekonstruować i podzielić się własnymi zmaganiami z bycia wierzącym (chrześcijańskim) filozofem, w podwójnym, osobisto-nieosobistym kluczu, w którym – w moim przekonaniu – dokonuje się (powinno się dokonywać sic!) każde filozofowanie – wszak z jednej strony jest ono już zawsze moim własnym, czynionym przeze mnie i ze mnie filozofowaniem, ugruntowanym na moim własnym byciu człowiekiem, a z drugiej strony już zawsze zmierza do przekroczenia tego stanu rzeczy, w kierunku nie tylko mojego, ale „jako takiego”/prawdziwościowego widzenia2 rzeczywistości. Innymi słowy, napięcie między wymiarem światopoglądowym a sceptyczno-krytycznym jest dla filozofii konstytutywne, co w moim przypadku przyjmuje formę wierzącego (chrześcijanina) filozofa, z którego i w którym dia-logicznie odnoszę się do samego siebie i otaczającej mnie r(R)zeczywistości. Centrum tegoż mojego napięcia jest dia-log wiary filozoficznej (K. Jaspers) szukającej arché i wiary w Osobę i Osobie, historycznej postaci Jezusa z Nazaretu w paradoksie ich tożsamości (por. J 1, 1-18).

Kontekstem i inspiracją dla podjęcia tegoż zagadnienia jest 20. rocznica ogłoszenia Encykliki „Fides et ratio” Jana Pawła II – dokumentu, owszem, kościelnego, ale poświęconego relacjom między wiarą (chrześcijańską) a rozumem, a napisanego przez człowieka, który sam w sobie nosił owo zmaganie, które postaram się przybliżyć (mam nadzieję, nie tylko w swoim własnym wydaniu), wszak był wierzącym (chrześcijaninem) filozofem. Liczę na to, że moje wystąpienie będzie stanowiło zachętę do sięgnięcia po ten niezwykle istotny tekst, który stanowi także formę filozoficznego świadectwa, eseju, zawierający myśli i intuicje warte przemyślenia niezależnie od osobistego stosunku do nich.

(Wybrana) literatura:

Benedykt XVI Blask prawdy. Wykłady papieskie, WAM, Kraków 2017.
Blondel M., Filozoficzne wyzwania chrześcijaństwa, tłum. J. Fenrychowa, Znak, Kraków 1994.
Duda S., Logos pojednania, [w:] Chrześcijaństwo przed nami, red. J. Makowski, J. Salamon, WAM, Kraków 2008, s. 49-59.
Gałecki S., O możliwości istnienia filozofii chrześcijańskiej, „Ruch Filozoficzny” 3 (2016), s. 117-132.
Gałecki S., Warunki brzegowe etyki chrześcijańskiej, „Ruch Filozoficzny” 4 (2017), s. 113-130.
Giertych W., Rozruch wiary, Bernardinum, Pelplin 2012, s. 95-145.
Halík T., Cierpienia wierzącego naukowca, [w:] tenże, Noc spowiednika. Paradoksy małej wiary w epoce postoptymistycznej, tłum. A. Babuchowski, Wydawnictwo Św. Jacka, Katowice 2007, s. 82-97.
Jan Paweł II Fides et ratio. Tekst i komentarze, red. T. Styczeń, W. Chudy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003.
Karłowicz D., Sokrates i inni święci: o postawie starożytnych chrześcijan wobec rozumu i filozofii, FRONDA, Warszawa 2005.
Kita M., „Niebiańska filozofia” czyli chrześcijaństwo jako umiłowanie mądrości, „Analecta Cracoviensia” XL (2008), s. 179-190.
Kita M., Logos większy niż ratio. Dwa świadectwa chrześcijańskiego modelu racjonalności u progu epoki współczesnej, WAM, Kraków 2012.
Kłoczowski J.A., Znaczenie filozofii dla wiary, [w:] Chrześcijaństwo wśród religii, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1990, s. 215-220.
Mech K., Logos wiary, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2008.
Polska filozofia wobec Encykliki Fides et ratio, red. M. Grabowski, Wydawnictwo UMK, Toruń 2015.
Possenti V., Filozofia i wiara, tłum. K. Kubis, WAM, Kraków 2004.
Rozum, świat, zaangażowanie, red. M. Żardecka-Nowak, W.M. Nowak, Wydawnictwo URz, Rzeszów 2012.
Stachewicz K., O filozofii chrześcijańskiej. Kilka uwag z perspektywy historycznej i futurologicznej, „Logos i ethos” 2 (2013), s. 219-234.
Szałata K., Filozofia chrześcijańska. Na marginesie wielkiej debaty, Warszawa 2004.
Tischner J., Myślenie religijne, [w:] tenże, Myślenie według wartości, Znak, Kraków 2011, s. 370-393.
Trigg R., Rozum a zaangażowanie, tłum. B. Chwedeńczuk, PAX, Warszawa 1989.
Woźniak R.J., Teologia, przyszłość, społeczeństwo, WAM, Kraków 2007, s. 42-80.
Wszołek S., Racjonalność wiary, Copernicus Center Press, Kraków 2016.