Oblicza interdyscyplinarności

Koło Naukowe Filozofów AJD w Częstochowie ma zaszczyt zaprosić na I ogólnopolską konferencję naukową „Oblicza interdysyplinarności”, która odbędzie się w dniach 20-21 kwietnia 2017 r. w Częstochowie. Program konferencji można pobrać TUTAJ.

Celem konferencji jest wspólny dyskurs reprezentantów różnych nauk, którzy w swojej pracy badawczej podejmują takie zagadnienia jak człowiek, kultura, wszechświat. Przyświeca nam hasło interdyscyplinarności naukowej, bowiem jak pisał Richard Rorty „Im większa jest interakcja filozofii z innymi ludzkimi działaniami (nie tylko z przyrodoznawstwem, lecz także ze sztuką, literaturą, religią i polityką), tym ważniejsza staje się filozofia dla polityki kulturalnej, a w konsekwencji – użyteczniejsza. Im bardziej dąży do autonomii, na tym mniejszą zasługuje uwagę”[R. Rorty, Filozofia jako polityka kulturalna, Warszawa 2009, s. 18]. Wychodząc z tego pragmatystycznego założenia, organizatorzy podejmują się próby wspólnego dyskursu, który pozwoli na ukazanie takich zagadnień jak człowiek, kultura i wszechświat z różnych perspektyw. W środku tych nauk, znajduje się filozofia, będąca niejako korzeniem z której same wyrastają.

Współcześnie coraz częściej w różnych dziedzinach nauki obserwujemy zjawisko badań interdyscyplinarnych. Prawdopodobnie dalszy postęp zarówno nauk szczegółowych, jak i filozofii będzie przebiegał w tym kierunku.

Mając na względzie powyższe przesłanki środowisko filozofów zaprasza badaczy z Polski i zagranicy reprezentujących różne dyscypliny naukowe, a którym nieobca jest interdyscyplinarna praca badawcza, nowe metody naukowe w których podejmują się łączenia swych dziedzin badawczych z filozofią. Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno filozofów, jak i reprezentantów innych nauk, którym nieobca jest refleksja filozoficzna. Nasze zaproszenie dotyczy zarówno reprezentantów nauk humanistycznych, społecznych, jak i ścisłych. Szczególnie interesują nas takie zagadnienia jak: metafilozofia, metanauka, metodologia, historia idei, filozofia kultury, popkultury, filozofia poszczególnych nauk (kosmologia, filozofia nauki, historiozofia, filozofia polityki, filozofia filmu, sztuki, muzyki, literatury etc.)

 

Patronat Honorowy: 

  • Jej Magnificencja Rektor AJD w Częstochowie, dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, prof. AJD
  • Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD w Częstochowie, dr hab. Agnieszka Czajkowska, prof. AJD

Organizatorzy:

  • Instytut Filozofii AJD, Koło Naukowe Filozofów AJD